Sheila Naughton, Stiae, watercolour and gouache on arches paper